Fundaţia "Congregaţia Sfântul Iosif" a înfiinţat în Alba Iulia unităţi de învăţământ particulare, acreditate de Ministerul Cercetării şi Inovării, care cuprind toate formele atât preşcolare cât şi preuniversitare. Limba de predare este româna, dar se învaţă intensiv limba germană încă din clasa a-I-a, iar absolvenţii clasei a XII-a pot dobândi diploma de limba germană (DSD).

                                   

                                                Alba Iulia B-dul Ferdinand I nr. 19-20  telefon 0040-258.818.014   e-mail : soramaria@scoala-sfantul-iosif.ro


 

           Prin educatie se urmăreşte formarea unui caracter    puternic, necesar persoanei  a fi în stare şi dispusă să-şi asume reponsabilităţi în societate. Valorile creştine pe care ne bazăm, îndeamnă spre sinceritate, fidelitate, conştiinciozitate.

       Acces la şcolile noastre are oricine acceptă aceste valori. Nu se percepe o taxă pentru şcolarizare, doar o contribuţie pentru sistemul de încălzire.
      

    Galerie foto